Citymaking - stvaranje grada

Članice projekta sudjeluju u pogramskom i organizacijskom odboru 12. kongresa SIEF-a

Međunarodno društvo etnologa i folklorista (SIEF) ima već polustoljetnu tradiciju profesionalnog povezivanja europskih (i šire) etnologa, kulturnih antropologa i folklorista, a jedan vid toga povezivanja realizira se i kroz održavanje znanstvenih konferencija. Nakon uspješnog kongresa 2013. godine u Tartuu, Estonija, te niza drugih velikih europskih akademskih gradova u kojima su kongresi prethodno održani (Beč, Lisabon, Amsterdam, Budimpešta, Zurich i dr.), Zagreb je također dobio priliku održati tako veliki i važni kongres, pri čemu je nemalu ulogu odigrala činjenica da je riječ o predstavljanju zemlje koja je najmlađa članica Europske unije.

Kongresna izlaganja održat će se u okviru široko zamišljene teme naslovljene Utopije, zbilje i naslijeđa: etnografije za 21. stoljeće. Nacionalni organizatori kongresa—Institut za etnologiju i folkloristiku i Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu—uz podršku međunarodnih članova Programskog odbora iz Islanda, Nizozemske, Francuske, Njemačke i Portugala, prionuli su opsežnim pripremama toga važnoga skupa, koji će trajati četiri dana te ponuditi niz događanja i proizvoda (plenarna predavanja eminentnih znanstvenika, stotinjak paralelnih sekcija, izlaganje postera, festival etnografskog filma, okrugli stol, predstavljanja knjiga, sajam knjiga međunarodnih izdavača, turistička ponuda, itd.). Sudionici Kongresa raspravljat će o povijesnom naslijeđu, življenim iskustvima i projekcijama budućnosti u kontekstu suvremenih političkih i ekonomskih procesa, napose u urbanom kontekstu, posvećujući se praksama i dinamici svakodnevice kojima se etnolozi, antropolozi i kulturalni znanstvenici bave. Također, među prijavljenim izlagačima osim etnologa, kulturni antropologa i folkloristika ima i veliki broj znanstvenika koji dolaze iz bliskih disciplina – povijesti umjetnosti, sociologije, povijesti, performativnih studija, teorija književnosti, kulturalnih studija, studija medija i sl. – čime ovaj kongres ima potencijal pokazati se kao važan interdisciplinarni forum za komparativno i kritičko bavljenje suvremenim temama kulture i društva. Nadalje, bienalno okupljanje znanstvenika uključuje i sastanke i rad unutar pojedinačnih istraživačkih tematskih grupa SIEF-a, poimence grupa Kulturna baština i imovina; Arhivi; Etnologija religije; Istraživanja prehrane; Povijesni pristupi kulturnoj analizi; Istraživanja mjesta/prostora; Rituali.

Više o kongresu ovdje.

 

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog