Citymaking - stvaranje grada

Gričevanje – identitet festivala i njegovo gašenje

Gričevanje je festival koji se održavao od 2011. do 2015. godine, prvotno u zimskom razdoblju, a zatim u proljeće i jesen, na Tuškancu i platou Gradec. Organizatori festivala, tvrtka Kupole.hr (bolje od šatora d.o.o.), identitet događanja temeljili su na kupolama kao primarnom elementu, a ono je bilo nadahnuto i ikonografijom i estetikom Gričke vještice. Uz glazbeni program, festival je isprva imao i popratni sadržaj u vidu Vještičjeg sajma, Magija bara, Bubble bara itd., koji je tijekom godina, što zbog promjene termina održavanja, što zbog nedostatka financija, polagano nestajao da bi u zadnjim godinama Gričevanje Gričku vješticu zadržalo samo u nazivu, vizualu i promidžbenim materijalima.

U istraživanju su autori promatrali razvoj festivala od 2011. godine, njegovu gradnju identiteta baziranu na imaginariju i estetici Gričke vještice te lokaciji održavanja, Gornjem gradu, te analizirali konflikte i probleme s kojima su se organizatori susreli, a koji su doveli do gašenja festivala 2015. godine.

(seminarski rad Petre Marčinko i Filipa Razuma pod naslovom “‘Pa to je bio festival. Dobar, odličan festival!’ – analiza procesa festivalizacije Gričevanja i razloga njegovoga gašenja”, u sklopu kolegija Antropologija festivala na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, akad. god. 2015./2016., mentorica: Petra Kelemen)

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog