Citymaking - stvaranje grada

Dr. sc. Jasna Čapo Žmegač, znanstvena savjetnica (Institut za etnologiju i folkloristiku), voditeljica projekta

Dr. sc. Jasna Čapo Žmegač, znanstvena savjetnica (Institut za etnologiju i folkloristiku), voditeljica projekta

Jasna Čapo Žmegač znanstvena je savjetnica u Institutu za etnologiju i folkloristiku, 2006. izabrana je u naslovnu redovitu profesoricu na Zagrebačkom sveučilištu. Magistrirala je i doktorirala na University of California u Berkeleyu, dobila je poslijedoktorske stipendije francuske i austrijske vlade, te stipendiju njemačke zaklade Alexander von Humboldt. Bila je gostujući profesor na sveučilištima u Beču, Ljubljani, Aix-en-Provenceu i Toulouseu. Predaje na doktorskim studijima u Zagrebu i Dubrovniku. Dobitnica je Državne nagrade za znanost RH (1998.) i nagrade “Milovan Gavazzi” za iznimna etnološka postignuća, za knjigu Strangers Either Way (New York: Berghahn Books, 2007). Znanstveni interes obuhvaća povijest, epistemologiju i metodologiju etnologije, povijest obitelji i kućanstava, antropologiju rituala, oblikovanje nacionalnog identiteta u suvremenosti, te prisilne i ekonomske migracije i hrvatsku dijasporu. Bibliografija obuhvaća pet autorskih, sedam su-uredničkih knjiga, te devedesetak znanstvenih radova. Su-uredila je izdanja objavljena u inozemstvu kojima se hrvatska etnološka produkcija predstavlja na njemačkom, francuskom i engleskom jeziku.

Opširnije i bibliografija ovdje.

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog