Citymaking - stvaranje grada

Dr. sc. Laura Šakaja, redovita profesorica (Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Dr. sc. Laura Šakaja, redovita profesorica (Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Laura Šakaja je redovita profesorica na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je geografiju i biologiju na Abhaskom sveučilištu u Suhumiju. Poslijediplomski studij je pohađala na Moskovskom državnom sveučilištu “M.V. Lomonosov” na kojem je obranila disertaciju (kandidat nauk) iz područja socijalne i ekonomske geografije. Doktorirala je 1997. godine na Geografskom odsjeku Sveučilišta u Zagrebu s temom iz socijalne geografije.
Radila je u Zavodu za kulturu Ministarstva kulture Hrvatske i u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu. Bila je glavna urednica znanstvenog časopisa Migracijske i etničke teme. Autorica je knjige “Kultura i prostor: prostorna organizacija kulturnih djelatnosti u Hrvatskoj” (1999) i tridesetak znanstvenih radova iz područja socijalne i kulturne geografije. Posljednjih godina njezin je znanstveni interes povezan s proučavanjem mentalnih karata i imaginativne geografije, dnevnoga okoliša, simboličkih krajolika te urbane toponimije.

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog