Citymaking - stvaranje grada

Dr. sc. Sanja Đurin, viša asistentica (Institut za etnologiju i folkloristiku)

Dr. sc. Sanja Đurin, viša asistentica (Institut za etnologiju i folkloristiku)

Sanja Đurin je viša asistentica na Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Diplomirala je filozofiju i opću lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a magistrirala i doktorirala kulturnu antropologiju na Institutum Studiorum Humanitatis u Ljubljani, Slovenija. U doktorskoj disertaciji analizira politiku seksualnosti u Hrvatskoj kroz različite političke režime (od 1941. – do 2000. godine). Za doktorski studij dobila je HESP-ovu stipendiju. Pohađala je jednogodišnji program Ženskih studija u Centru za ženske studije Zagreb 1999. godine i jednogodišnji program Mirovnih studija u Ljubljani. Njezin interes pokriva područje kulturne antropologije, a bavi se onim društvenim nišama koje karakterizira neravnomjerna raspodjela moći te istražuje posljedice takvih odnosa poput podređenosti i marginalizacije, odnosno njihovo diskurzivno konstruiranje. Do sada se je bavila raznim etničkim, rodnim, klasnim i drugim manjinskim temama i identitetima (migrantima, zatvorenicima, konobaricama, osobama gay orijentacije), a bavi se i migracijskim studijima (terenski rad obavljala je više puta u Njemačkoj, Čileu i Argentini).
Opširnije i bibliografija.

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog