Citymaking - stvaranje grada

Jasna Čapo sudjelovala na 8. Kongresu InASEA u Sofiji

U svojstvu članice Izvršnog odbora InASEA (International Association of South East Anthropology) i Programskog odbora 8. Kongresa udruge, naslovljenog Balkan Life Courses: Family, Childhood, Youth, and Old Age in Southeast Europe (15-17. rujan 2016.), Jasna Čapo sudjelovala je u radu kongresa. Kongres je okupio etnologe, antropologe, povjesničare i ine stručnjake iz europskih zemalja (Njemačka, Austrija, Švicarska, Rumunjska, Slovačka, Bugarska, Kosovo, Albanija, Srbija, Hrvatska…). Čapo je predsjedala jednim od uvodnih predavanja i jednom sesijom te je skupštinu udruge izvijestila o tome da će Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru, organizirati sljedeći kongres, u rujnu 2018. Kongres je bio izvrsna prilika za obnavljanje postojećih i uspostavu novih kontakata te planiranje uzajamnih radnih posjeta s kolegama iz Bugarske (održan sastanak s prof. dr. Milenom Benovskom, konzultanticom na projektu Citymaking: space, culture, identity), Slovačke, Njemačke i Kosova.

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog