Citymaking - stvaranje grada

Jasna Čapo sudjelovala na konferenciji u Marseilleu

U svojstvu članice Znanstvenog odbora i uvodne izlagačice Jasna Čapo Žmegač sudjelovala je na drugoj konferenciji francuskih balkanoloških studija naslovljenoj A la recherche des Balkans: Entre Europe et Mediterranee?  održanoj u Marseilleu, 1.-4. lipnja 2016. Na konferenciji je sudjelovalo oko četrdesetak znanstvenika iz Francuske, Grčke, Albanije, Rumunjske, Bugarske,  Njemačke, Engleske, Slovenije, Srbije i Hrvatske. J. Čapo je održala predavanje o upravljanju migracijskom krizom u Hrvatskoj te predstavila projekt City-making: space, culture and identity kolegama s Universite Lumiere Lyon 2 i Makedonskog sveučilišta u Solunu koji se bave istraživanjima gradske različitosti u Zapadnoj i Istočnoj Europi.

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog