Citymaking - stvaranje grada

Kliofest 2015., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 14. svibnja 2015.

Kliofest 2015., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 14. svibnja 2015. u 16.00

 

Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

poziva Vas na predstavljanje novih izdanja

Biblioteke Desničini susreti 2014./2015.

 

Sudionici predstavljanja:

Ivana Cvijović Javorina, prof.

prof. dr. sc. Jasna Čapo Žmegač

prof. dr. sc. Dragan Damjanović

prof. dr. sc. Željko Holjevac

dr. sc. Branimir Janković

doc. dr. sc. Marijeta Rajković Iveta

prof. dr. sc. Drago Roksandić

Kula Jankovića. Spomenik kulture – pokretač održivog razvoja Ravnih kotara: baština, interkulturalizam i revitalizacija

ur. Drago Roksandić, Marijeta Rajković Iveta i Tihana Rubić, Plejada, Zagreb 2014., 174 str.

Intelektualac danas. Zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2013.

ur. Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina, Plejada, Zagreb 2014., 246 str.

Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: interkulturni aspekti „prosvijećene“

modernizacije. Zbornik radova s Hrvatskosrpskog znanstvenog kolokvija 2011.

ur. Drago Roksandić, FF-press, Zagreb 2014., 235 str.

Catherine Horel, Vojnici između nacionalnih fronti. Ukidanje Vojne krajine i razvoj Kraljevskoga

ugarskog domobranstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1868. – 1914.

prevela Ivana Cvijović Javorina, FF-press, Zagreb 2015., 209 str.

 

pozivnica na predstavljanje

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog