Citymaking - stvaranje grada

Laura Šakaja održala izlaganje o normativnosti i inkluzivnosti kulturnog krajolika

Laura Šakaja održala je izlaganje „Problem normativnosti i inkluzivnosti kulturnog krajolika“ na konferenciji u povodu obilježavanja 2. Međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe.

Konferencija „Integralni pristup zaštiti, planiranju i upravljanju krajobrazima“ održana je 2. listopada u organizaciji Vijeća Europe – Konvencija o europskim krajobrazima, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Hrvatskoga zavoda za prostorni razvoj.

“Problem normativnosti i inkluzivnosti kulturnoga krajolika” (sažetak)

Termin kulturni krajolik uvijek upućuje na osobitu prostornost unutar koje se geografski areal i njegov materijalni izgled konstruiraju preko društvene prakse. U društvenu konstrukciju krajolika pritom su uključeni odnosi moći. Krajolik je dakle medij preko kojega društvene skupine koje posjeduju moć pretvaraju vlastito viđenje svijeta u normativno. Međutim, ideja društvene pluralnosti i inkluzivnosti podrazumijeva osporavanje takve normativnosti krajolika. Stoga je krajolik jedan od poligona na kojima se odvijaju procesi osporavanja i usklađivanja interesa različitih društvenih skupina. U danoj prezentaciji bit će predstavljena istraživanja koja se bave odvijanjem rečenih procesa u Zagrebu, i to na morfološkoj i simboličkoj razini. Simbolička dimenzija krajolika grada analizirat će se na primjeru spomenika i suprotstavljenih diskursa-ideologija koje oni zastupaju, a morfološka dimenzija krajolika – preko njegove (ne)prilagođenosti potrebama osoba s invaliditetom.

Program konferencije

 

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog