Citymaking - stvaranje grada

Nevena Škrbić Alempijević – izlaganje o konstrukciji grada heroja (Vukovar)

Nevena Škrbić Alempijević je zajedno sa doc.dr.sc. Sanjom Potkonjak s Filozofskog fakulteta održala izlaganje pod naslovom „Zapamtite Vukovar. Konstrukcija grada heroja u poslijeratnoj Hrvatskoj“ na međunarodnom znanstvenom skupu povodom 90. obljetnice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju: „Hrvatska i slovenska etnologija i kulturna antropologija: iskustva, dodiri, prožimanja“; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 8. 11. 2017.

 

Sažetak izlaganja:

Izlaganje problematizira konstrukciju sjećanja na pad Vukovara. U fokusu je analize proces heroizacije Bitke za Vukovar, hrvatskih branitelja koji su u njoj sudjelovali, žrtava 87-dnevne opsade Vukovara te grada u cjelini. Prateći mehanizme evociranja i konstrukcije grada heroja, autorice razmatraju načine na koje se Vukovar prometnuo u jedan od središnjih simbola hrvatske državnosti po osamostaljenju od Jugoslavije te u sredstvo kohezije nacionalne zajednice. U radu izgradnju sjećanja na grad heroj prate na primjeru obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, održanog u gradu Zagrebu 2016. godine. Pitanja koja proizlaze iz zabilježene prakse, koja uključuje brojne komemorativne aktivnosti i diskurzivnu heroizaciju, glase: što znači rekreirati i perpetuirati imaginarij grada heroja? U čemu je ovaj proces sličan/različit od onoga kojim se tvore herojske ličnosti? Kako se stradanje grada antropomorfiziralo, kako su mu dana ljudska obilježja kojima je utemeljena ekvivalencija između ljudske herojske žrtve i stradanja grada? Na kraju, autorice raspravljaju o stvaranju veza između Vukovara i Zagreba kroz pojedine motive koji privremeno transponiraju i materijaliziraju Vukovar izvan Vukovara, promičući ga u nadlokalno i multilokalno mjesto sjećanja.

Program

 

 

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog