Citymaking - stvaranje grada

Nevena Škrbić Alempijević održala izlaganje na kongresu SIEF-a u Göttingenu

U okviru 13. kongresa Međunarodnog udruženja etnologa i folklorista (SIEF) Nevena Škrbić Alempijević održala je izlaganje “Locating Europe in the Festive City: creativity and crisis in the Square of Europe in Zagreb”. U izlaganju je predstavila rezultate istraživanja provedenog u okviru projekta „Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet“, vezanog uz politike javnog prostora u gradu Zagrebu.

Skup pod naslovom „Ways of Dwelling: Crisis – Craft – Creativity” održan je u razdoblju od  26. do 30. ožujka 2017. godine u Göttingenu, Njemačka.

Više o konferenciji.

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog