Citymaking - stvaranje grada

Novi suautorski tekst Nevene Škrbić Alempijević u izdanju Palgrave Macmillan

U izdanju nakladnika Palgrave Macmillan, u zborniku radova Titoism, Self-Determination, Nationalism, Cultural Memory. Volume Two, Tito’s Yugoslavia, Stories Untold (ur. Gorana Ognjenović i Jasna Jozelić, New York, 2016), objavljen je suautorski članak Nevene Škrbić Alempijević i Kirsti Mathiesen Hjemdahl pod naslovom „Kumrovec Revisited: Tito’s Birthday Party in the Twenty-first Century, An Ethnological Study“. Rad se bavi suvremenim izričajima društvenog sjećanja na socijalizam, otjelovljenima u okviru komemorativnih praksi u rodnom selu Josipa Broza Tita.

Link na izdavača i sažetak.

 

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog