Citymaking - stvaranje grada

Objavljen suautorski tekst Nevene Škrbić Alempijević i Tihane Rubić “Subotička dužijanca: tvorba tradicije, izvedba sjećanja”

U zborniku radova “Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu” (2014, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF-press i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, ur. Milana Černelić, Jadranka Grbić Jakopović, Marijeta Rajković Iveta, Tihana Rubić, Matija Dronjić, Mihovil Gotal) objavljen je suautorski tekst Nevene Škrbić Alempijević i Tihane Rubić, pod naslovom “Subotička Dužijanca: Tvorba tradicije, izvedba sjećanja”.

Tema rada su revitalizacija i stvaranje tradicije analizirani na primjeru manifestacije koju organiziraju bački Hrvati Bunjevci u Subotici. Kroz prizmu društvenoga sjećanja, autorice razmatraju kakva se stajališta prema prošlosti kreirana u suvremenosti izražavaju i utjelovljuju tim javnim događanjem. Pritom postavljaju pitanja: koji se tradicijski ili povijesni motivi Dužijancom aktualiziraju danas i u koju svrhu; kakav je odnos raznih aktera, ustanova i pojedinaca, uključenih u produkciju i konstrukciju manifestacije; u kakvu se vezu različita viđenja tradicije dovode tim događanjem; kako se stvara sprega ruralnog i urbanog u tom kontekstu.

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog