Citymaking - stvaranje grada

Objavljen suautorski tekst Tomislava Oroza i Nevene Škrbić Alempijević u časopisu Studia ethnologica Croatica

U časopisu Studia ethnologica Croatica, broj 27 objavljen je suautorski tekst Tomislava Oroza i Nevene Škrbić Alempijević pod naslovom “Dva lica spomenika: Politike i prakse korištenja Spomenika Seljačkoj buni i Matiji Gupcu u Gornjoj Stubici” (2015).

Cilj članka je analizirati Spomenik Seljačkoj buni i Matiji Gupcu u Gornjoj Stubici kao materijalizirano sjećanje na prošlost konstruiranu u skladu s potrebama sadašnjosti. Spomeniku se pristupa iz perspektive ljudi koji ga na raznorodne načine koriste i oživljavaju, pri čemu je naglasak na njihovim kulturnim praksama u prostoru spomenika. Među nizom mogućih pogleda na Spomenik i izvedbe koje ga prate, autori se usmjeravaju na njegova dva lica, koja se odnose na dva povijesna trenutka, ali i dva različita modusa sjećanja. Jedno je povezano s kontekstom nastanka spomenika i njegovim komemorativnim i obljetničkim upotrebama u socijalizmu. Drugo lice dolazi do izražaja u 21. stoljeću, kada se slike prošlosti utjelovljuju i uprizoruju u izvedbama oživljene povijesti, u vidu festivala.

Članak

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog