Citymaking - stvaranje grada

Objavljena knjiga “Misliti etnografski”

Objavljena je knjiga “Misliti etnografski. Kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji” koju autorski potpisuju Nevena Škrbić Alempijević, Tihana Rubić i Sanja Potkonjak. Knjiga predstavlja prvi pokušaj sistematizacije obuhvatnih znanja o pet kvalitativno metodoloških   strategija – fenomenologija, feministički pristup, utemeljena teorija, autoetnografija, teorija afekta –  koje se koriste u etnologiji i kulturnoj antropologiji, ali i šire u humanističkim i društvenim znanostima. Iz želje da odgovore na potrebe sveučilišne nastave i uspostave referentni  znanstveni tekst u hrvatskoj etnologiji i kulturnoj antropologiji, autorice knjige Misliti etnografski na izvoran i pristupačan način, predstavljaju, ali i problematiziraju, postojeće pristupe u svjetskim etnološkim i kulturnoantropološkim istraživanjima te ih oprimjeruju i povezuju s domaćim i aktualnim istraživanjima.

Izdavači knjige su Odsjek za etnologiju i folkloristiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u ZAgrebu, FF Press i Hrvatsko etnološko društvo (hed-biblioteka).

O knjizi.

Najava

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog