Citymaking - stvaranje grada

Objavljeno tiskano izdanje knjige “Vrtovi našega grada”

U studenom 2016. godine objavljeno je i tiskano izdanje zbornika “Vrtovi našega grada: studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja”, urednica Tihane Rubić i Valentine Gulin Zrnić. Izdavači zbornika su Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatsko etnološko društvo i udruga Parkticipacija. Dizajn knjige potpisuje Lana Cavar.

Knjiga Vrtovi našega grada: Studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja bavi se aktualnim trenutkom urbanog vrtlarenja u Zagrebu, te okuplja radove pisane iz pera znanstvenika i društveno-ekološki angažiranih praktičara. Urbano vrtlarenje tema je mnogih gradova u svijetu i dio je globalnog pokreta kojim se afirmira uzgoj hrane u gradovima, izgradnja lokalnih zajednica, osnaživanje uloge civilne scene i građanske participacije u procesima donošenja odluka, održivo upravljanje javnim prostorima, ekonomija temeljena na razmjeni i solidarnosti među akterima te brizi prema okolišu i prirodnim resursima. Ova knjiga rađena je s idejom bilježenja, analize i interpretacije ovih fenomena i procesa koji se odvijaju u urbanom kontekstu u recentnom i sadašnjem trenutku.

Pojedini radovi u zborniku imaju povijesnu dimenziju, uspoređuju „stare“ i „nove“ prakse vrtlarenja, dok drugi opisuju suvremene prakse urbanog vrtlarenja u raznim tipovima vrtova u smislu njihove organizacije, upravljanja, funkcije te generacijske, socijalne i druge strukture (gradski vrtovi, gerilski vrtovi, školski vrtovi, fakultetski vrtovi, terapijski vrtovi i dr.) te potencijala za oblikovanje održive i jake lokalne zajednice te razvoja participacije kao strategije urbane održivosti (Biti i Blagaić, Dobrić, Dujmović, Gulin Zrnić, Jambrešić Kirin, Novak, Radovanović, Slavuj Borčić, Cvitanović i Lukić, Toš, Trajkov). Nekoliko radova opisuje prakse u drugim gradovima Hrvatske – Varaždinu i Rijeci (Hanžek, Butorac), u Sloveniji (Gregorčič) i u svijetu (Kuba) (Leboš). Socio-kulturno se propituju potencijalni i ostvareni alternativni oblici uzgoja i odnosa prema hrani: vrtovi na krovovima (Komazlić), javni voćnjaci (Pavlović Lučić) i grupe solidarne razmjene hrane (Orlić). Pitanje prehrambenog suvereniteta, kao velike globalne političko-etičko-ekonomske teme i izazova, otvara se također unutar zbornika jednim od tekstova (Janovski), a posebnu sekciju čine i radovi koji opisuju ili prikazuju umjetničko (narativno, vizualno, izložbeno) odnošenje prema urbanim vrtovima (Jambrešić Kirin, Maleković i Gulin Zrnić, Marjanić, , Radovanović).

Knjiga uključuje 24 autora u 23 članka te 130 slikovnih priloga u boji (ukupno 334 stranice).

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog