Citymaking - stvaranje grada

SIEF 2015: održan panel “Politike različitosti između utopija i realnosti”

Panel Politike različitosti između utopija i realnosti koji se je u dvije sesije odvijao u okvirima SIEF kongresa 23.6. 2015. zajedno su sazvale Petra Kelemen (Filozofski fakultet Zagreb), Iva Krtalić Muiesan (WDR – Westdeutscher Rundfunk Koeln) i Sanja Đurin ( Institut za etnologiju i folkloristiku Zagreb). Cilj panela bio je povezati istraživačice i istraživače koji nastoje etnografski zahvatiti raznolike diskurse o kulturnoj različitosti te raznolike svakodnevne prakse življenja te različitosti.
U okviru panela šest je istraživačica i istraživača izložilo svoje teme. Prvu sesiju otvorio je Vedran Jerbić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu teoretskim radom „Post-Gramscijevski pojam države – između suverenosti i postmodernog pluralizma“. U svom izlaganju Jerbić je predstavio teoriju političke misli nove ljevice propitujući implikacije post-gramscijevske misli na koncept države kod Ernesta Laclaua i Chantal Mouffe, te teoretski utjecaj Carla Schmitta i Lacanove psihonalize na koncept države danas. Na prvo izlaganje fino se je nadovezao rad Senke Božić – Vrbančić (Sveučilište u Zadru) i Ive Krtalić Muiesan (WDR – Westdeutscher Rundfunk Koeln) o politikama različitosti koji je u tjednu tolerancije u Njemačkoj organizirala zajednica njemačkih radio-stanica ARD (naslov izlaganja: „ARD tjedan tolerancije: politike različitosti“). Teoretski utemeljen na kritičkoj misli suvremenih filozofa poput Wendy Brown, Sare Ahmed i Ghassana Hage, rad je upozorio na to kako mediji u Njemačkoj sudjeluju u proizvodnji kulturnih različitosti i politiziraju određene identitete mobilizirajući ideju tolerancije. Posljednji rad u prvoj sesiji panela predstavio je Sorin Gog (Babes-Bolyai University, Rumunjska). Naslov ovog izlaganja glasio je: „Proširenje EU, neoliberalizam i napredni oblici marginalnosti: konstrukcija transnacionalne Roma dijaspore“. U radu se propituje uloga EU u institucionalizaciji specifičnog modela etničkog identiteta utemeljenog na ljudskim pravima i programu zaštite manjina te koliko takav oblik identiteta omogućuje romskim zajednicama političku mobilizaciju u transnacionalnom prostoru.

Druga sesija započela je izlaganjem Melanie Janet Sindelar (University of Vienna) radom „Re/kostruirani identiteti: umjetnost u ulozi pregovarača o kulturnoj baštini u Arapskom Zaljevu“. Kroz rad autorica je željela pokazati kako umjetnost i industrija baštine koja se razvija zadnjih godina u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pregovaraju o različitostima u zemlji velike jezične, etničke i nacionalne različitosti. Zadnji je svoj rad o životu unutar jednog rimskog skvot naselja predstavio Andrea Bruno Aureli (St. Johns University). „Dva nisu dovoljna, tri su previše? Pregovori umjetnosti, aktivizma i kulturne razlike u rimskom skvotu“ opisuje strategije pregovaranja o pravu na prostor između umjetnika, aktivista i migranata koji žive u skvotu.
Nakon obje sesije uslijedile su rasprave i povezivanje sudionika, te planovi za moguće suradnje u istraživačkim projektima.

Iva Ktralic Muiesan i Senka Bozic Vrbancic Sorin Gog Andrea Bruno Aureli Melanie Janet SindelarVedran Jerbic

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog