Citymaking - stvaranje grada

Petra Kelemen i Jasna Čapo sudjelovale na međunarodnom znanstvenom skupu u Zagrebu

Petra Kelemen i Jasna Čapo održale su izlaganje na Međunarodnom znanstvenom skupu povodom 90. obljetnice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju i 80. rođendana prof. dr. Vitomira Belaja “Hrvatska i slovenska etnologija i kulturna antropologija: iskustva, dodiri, prožimanja…”. Skup je održan na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 8. 11. 2017. godine.

“Međunarodni migranti i Zagreb – (re)skaliranja grada”

U ovom izlaganju predstavit ćemo istraživanja koja provodimo u okviru projekta „Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet“ Hrvatske zaklade za znanost (www.citymaking.eu). Projekt nastoji zahvatiti složene procese stvaranja grada Zagreba, detektirati i analizirati raznorodne čimbenike i aktere suvremenih transformacija grada. Analitički je usmjeren na politike javnih prostora i politike razlike. Segment koji se bavi politikama razlike pozornost usmjerava, među drugim pojedincima i skupinama, i na pojedince koji su u Zagreb doselili iz inozemstva. Tim je migrantima, pripadnicima srednjih društvenih slojeva koji trenutno žive u Zagrebu, posvećeno ovo izlaganje. Svoju ćemo analizu uklopiti u recentna migracijska istraživanja koja se bave načinima na koje migranti nalaze svoje mjesto u gradovima naseljavanja te njihovim ulogama u transformacijama i (re)pozicioniranjima ili (re)skaliranjima gradova u globalnim hijerarhijama. Zanimat će nas značenja grada koja konstruiraju međunarodni migranti, pri čemu ćemo poseban naglasak staviti na gradnju usporedbi Zagreba s drugim gradovima. Tematizirat ćemo stoga individualne ocjene na temelju kojih migranti Zagreb pozicioniraju na vlastitim individualnim skalama gradova. Te ćemo individualne skale sučeliti s pozicijom koju Zagreb ima kao migracijsko odredište na temelju određenih gospodarskih i društvenih pokazatelja. U izlaganju ćemo stoga analizirati različita (re)skaliranja grada, odnose individualnih skala s jedne strane te gradske skale kao artikulacije moći grada u kontekstu suvremenih neoliberalnih procesa s druge strane.

Program konferencije

 

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog