Citymaking - stvaranje grada

Petra Kelemen i Tihana Rubić – nastupna predavanja

Dvije članice projekta “Stvaranje grada” održale su nastupna predavanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentica 23. prosinca 2015. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dr.sc. Tihana Rubić održala je predavanje pod naslovom “Etnološki i kulturnoantropološki pogled na rodbinske nazive”, a predavanje dr.sc. Petra Kelemen nosilo je naslov “Festivali između turističkog potencijala, kulturnih politika i identifikacijskih procesa”.

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog