Citymaking - stvaranje grada

Predavanja dr.sc. A. Medvedeva o taktilnim kartama

Na poziv članice projekta Laure Šakaja u Zagrebu je boravio dr. Andrey Medvedev, voditelj odjela za kartografiju Instituta geografije Ruske akademije znanosti i autor taktilnoga atlasa Moskve.

Osim predavanja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu dr. Medvedev održao je 27. ožujka 2018. predavanje i u Udruzi slijepih Zagreb na temu „Taktilna i tiflokartografija – od tradicije do tehnoloških izazova“.   Predavanje je bilo organizirano u suradnji PMF-a, Hrvatskog saveza slijepih i Udruge slijepih Zagreb.

Najava FB

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog