Citymaking - stvaranje grada

Projektna radionica „Vizualne kulture grada“

U razdoblju od 1. do 2. prosinca 2017. godine članice projekta organizirale su radionicu pod naslovom “Visuality and Urbanity”, u okviru koje su razrađivale rezultate istraživanja gradske problematike iz perspektive vizualnosti, odnosno vizualne antropologije. Radionica je bila zatvorenog tipa, namijenjena polaznicima poslijediplomskih doktorskih studija sa Sveučilišta u Grazu (pod vodstvom prof. dr. sc. Johanne Rolshoven) i Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (pod vodstvom prof. dr. sc. Jadranke Grbić i doc. dr. sc. Sanje Potkonjak). Dvodnevna radionica obuhvaćala je predavanja članica projekta, vođene rasprave u formi okruglog stola, obilaske tematskih izložbi u gradskim muzejima, te gradske ture – vođene šetnje središtem Zagreba. Polaznici radionice imali su za zadatak analizirati vizualnu komponentu teme svojega doktorskog rad, povezati je i komparirati s rezultatima projekta “Stvaranje grada”. U radionici je sudjelovalo 9 doktoranata.

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog