Citymaking - stvaranje grada

Sanja Đurin objavila knjigu o Hrvatima u Čileu

Sanja Đurin objavila je knjigu “’Hrvati su brend u Čileu’: diskursi uspješnosti i pripadanja” (Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2020.). Knjiga se temelji na višegodišnjem istraživanju i terenskim boravcima u Čileu, u pokrajini Magallanes, na susretima s hrvatskim iseljenicima, a analitički je utemeljena u interpretaciji politika kulturne različitosti i procesa identifikacije.

SADRŽAJ

Uvod * Slaveni, Dalmatinci, Austrijanci, Hrvati, Jugoslaveni u Čileu * Nevolje s temom * Metodološki okvir istraživanja * Magallanes: brojevi, statistike i sjećanja * Širenje južne granice Čilea i naseljavanje regije Magallanes * Brojevi i statistike * Sjećanja i muzeji * Retorika povijesnoga teksta: stvaranje kolektivnog sjećanja o Hrvatima u Magallanesu na primjeru povijesnih monografija * Metaforičnost povijesne reprezentacije * Prešućivanje i dodavanje * Preuveličavanje * Generalizacije * Stvaranje osjećaja trajnosti i kontinuiteta * Skretanje zaključka * Uspjeh: diskurzivno konstruiranje kriterija društvenog pozicioniranja * Čile u doba kolonizacije * Konstruiranje čileanskoga nacionalnog identiteta * Kulturni kapital i pozicije moći * Kreolizam i hispanizam: različite ideje o čileanskom nacionalnom identitetu * Razvoj kapitalizma i radništvo kao neprijatelj nacije * Edukacija i crkva u čileanskom kapitalističkom kontekstu * Geografski rasizam i protestantska moralnost * Kako su Hrvati postali brend: bjelačka privilegiranostkao brendiranje * “Los croatas son una marca en Chile”: los discursos del éxito y pertenencia * Literatura * O autorici

 

IZ RECENZIJA

Knjiga “’Hrvati su brend u Čileu’: diskursi uspješnosti i pripadanja” bavi se do sad nedovoljno istraženim aspektom hrvatskoga iseljeništva kao društveno i ekonomski veoma uspješne populacije, rasvjetljujući uzroke njihova uspinjanja na klasnoj ljestvici tijekom naseljavanja te unutar različitih rasnih, klasnih i nacionalnih politika države Čile. […] Posebnu heurističku i analitičku vrijednost knjige predstavlja jasno epistemološko i metodološko utemeljenje u kritičkim smjerovima moderne kulturne antropologije, posebice kad je riječ o obradi višestrukih autoričinih terenskih istraživanja, boravaka, razgovora i druženja s hrvatskim iseljenicima. Ta iskustva ne samo da nude bogati etnografski materijal nego i eksplikativnu snagu autentične spoznaje situacije, podupirući analitičke zaključke o prožimanju kolonizatorskih politika i stvaranja nacionalnih država, sponi rasizma i uspona kapitalizma, nadmetanja mitova o identitetu i prešućenih sadržaja te potiranih aktera koji su se probili svojim glasom u ovoj, po mome mišljenju, prijelomnoj knjizi.

dr. sc. Ines Prica

 

“’Hrvati su brend u Čileu’: diskursi uspješnosti i pripadanja” je rad o hrvatskim iseljenicima i njihovim potomcima u Magallanesu, najjužnijoj čileanskoj regiji. Unatoč neupitnoj važnosti same teme, željela bih naglasiti da u Hrvatskoj ima iznimno malo znanstvenih djela koja se bave pitanjem hrvatskog iseljeništva iz kulturnoantropološke perspektive, a pogotovo iz postkolonijalne perspektive koja propituje kompleksnost odnosa (rasa/klasa/religija/rod) u useljeničkim zemljama (kao što je to ovdje Čile), s posebnim osvrtom na poziciju starosjedilačkog stanovništva. […] Jedna od najvećih vrijednosti knjige je, osim inspirativnog teorijskog pristupa (Hage, McClintock, Thomas, Foucault, Stoler…) sama metodologija i etnografski pristup kojim se autorica koristi kako bi naglasila važnu poziciju istraživačice i u produkciji i u reprezentaciji etnografskog znanja. Autorica naglašava u uvodu kompleksnost svoje autsajderske pozicije te etičke probleme koje je ta pozicija otvorila. No upravo joj je ta pozicija omogućila otvaranje pitanja o politici kulturne različitosti u Čileu te analizu konstrukcije te različitosti u odnosu spram političko-ekonomskih promjena u samom Čileu, kao i procesa identifikacije s dominantnim diskursima koji su doveli do cijelog niza uključenja i isključenja (kako rasnih, etničkih, religijskih i klasnih, tako i rodnih) koja bi u suprotnom ostala nezamijećena.

prof. dr. sc. Senka Božić-Vrbančić

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog