Citymaking - stvaranje grada

Sanja Đurin sudjelovala na ljetnoj školi u Middelburgu, Nizozemska

Sanja Đurin je od 15.06.- 01.07. 2016. godine sudjelovala u Middelburgu, Nizozemska na ljetnoj školi pod nazivom What does it mean to ‘decolonize?’ Introducing the decolonial option.
Školu već više godina za redom organizira Rolando Vazquez, University College Roosevelt, Middelburg u suradnji s Walterom Mignolo, Duke University, SAD. Škola je zamišljena interaktivno, a osim debata između studenata i profesora, interakcija se je odvijala i s umjetnicima koji su sudjelovali na školi kao predavači ali i kao performeri, a u umjetničke performanse bili su uključeni i sudionici škole, pa su oni predstavljali oblik iskustvenog učenja. Osim predavanja i performansa, tijekom škole održavale su se filmske večeri s diskusijama, organizirana je zajednička posjeta gradskom muzeju i arhivu, posjeta konferenciji na temu Dekolonijalnosti i sudjelovanje na godišnjoj svečanosti proslave dana oslobođenja od robstva u Nizozemskoj.
Na školi su, uz organizatore, kao predavači sudjelovali sljedeći profesori i umjetnici:
Jean Casimir (Haiti; State University of Haiti)
Maria Lugones (Argentina/US; State University of New York)
Madina Tlostanova (Russia/Sweden; Linköping University)
Fabian Barba (Ecuador; Busy Rocks)
Jeannette Ehlers (Denmark)
Rosalba Icaza (Mexico/ Institute of Social Studies, The Hague)
Patricia Kaersenhout (The Netherlands/Suriname)
Alanna Lockward (Dominican Republic/ Germany; Art Labour Archives)
Ovidiu Tichindeleanu (Rumania; IDEA Magazine)
Cilj škole bio je upoznati sudionike sa suvremenim debatama koje se razvijaju oko dekolonijalne kritičke misli. Dekolonijalnost je definirana kao proces kojim se žele razbiti veze koje unutar zapadnjačke epistemologije i svakodnevnog života postoje od moderne i kolonijalosti, a koje i danas oblikuju društvenu stvarnost na globalnoj razini. Dekolonijalnost znači odvajanje od kolonijalnih oblika moći i obećanja koja daje moderna; od retorike progresa i blagostanja utemeljenih na osvajanju i nadmetanju; od toga da izgubimo svoje sebstvo u svijetu predmeta i slika. U tom smislu dekolonijalna opcija uključuje propitivanje poretka koji je uspostavila moderna i kolonijalni poredak tako što će se uvesti nova, dekolonijalna opcija koja će razjasniti historijske, geografske i druge izvore sadašnjeg društvenog stanja na globalnoj razini. Ona nastoji potaknuti razmišljanje ‘na granici’ (border thinking) koje nastaje kroz iskustvo dvojbe u ono što nam se reprezentira kao granica.
Organizatori škole nastojali su pokazati kako društveni pokreti, zajednice, institucije, umjetnici, muzeji, sveučilišta mogu ili sudjeluju u dekolonijalnom procesu na razne načine propitujući znanja i istraživačke metodologije koje su postavljene kao neupitne. U tom smislu je ljetna škola od velikog značaja i za projekt Stvaranje grada – prostor, kultura identitet jer će omogućiti kritičnost prema (re)produkciji suvremenih teorija koje proizlaze iz moderne zapadnjačke misli kao i uključivanje perspektiva proizašlih iz dekolonijalne opcije u onim segmentima projektnog istraživanja gdje je to moguće (na primjer u temama vezanima uz seksualne manjine i LGBT zajednicu, te u pitanjima rodnih, etničkih, vjerskih i drugih manjina). Nadalje, s obzirom da i u projektu Stvaranje grada – prostor, kultura identitet nastojimo razviti suradnju s umjetnicima, iskustva po tom pitanju iz ove ljetne škole možemo primijeniti u onim segmentima projekta koji uključuje angažman umjetnika. Ljetna škola potaknut će nas i na propitivanje metodologije vlastitih istraživanja u smislu kako i da li ona mogu postati još nepristranija, inkluzivnija i sveobuhvatnija.
Link na program škole dostupan je ovdje.

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog