Citymaking - stvaranje grada

Slijepi u prostoru grada

Prema podacima Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo u Hrvatskoj oko 12% populacije ima neku vrstu invaliditeta, što je samo neznatno manje od pokazatelja na svjetskoj razini. Sličan je postotak osoba s invaliditetom i na području Grada Zagreba – 11,4%. U Zagrebu ukupno živi 90 196 osoba s invaliditetom. Od toga je 1 971 osoba s oštećenjem vida koje uzrokuje invaliditet ili funkcionalno oštećenje osobe. Dakle, od svakih tisuću građana Zagreba troje ima invaliditet uzrokovan oštećenjem vida. U ovoj publikaciji nastoji se na primjeru osoba s oštećenjem vida upozoriti na specifičnost prostornih aspekata života u gradu osoba s invaliditetom. U fokusu su svakodnevne prostorne prakse slijepih i slabovidnih osoba u Zagrebu, odnosno problemi s kojima se one suočavaju prilikom kretanja u gradu.

 

E-knjiga u PDF formatu, 2 MB

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog