Citymaking - stvaranje grada

Suautorski članak Laure Šakaje o kvaliteti života

Izašao je članak „Kvaliteta života kao predmet geografskih istraživanja: osvrt na razvoj interesa i teorijskih modela istraživanja” koji je članica projekta Laura Šakaja napisala u koautorstvu s Lanom Slavuj. Članak je na hrvatskom i engleskom jeziku objavljen u znanstvenom časopisu “Hrvatski geografski glasnik”, sv. 79, br. 1, 2017.

Sažetak: Kvaliteta života složen je i višedimenzijski konstrukt, preširok da bi se mogao opisati jednostavno, stoga je nemoguće razviti jedinstvenu definiciju. Postizanje konsenzusa u definiranju kvalitete života svakako komplicira činjenica da se tim konceptom bavi niz disciplina. Geografija, ekonomija, medicina, sociologija, psihologija, antropologija, filozofija, marketing nalaze interes u proučavanju određenih aspekata kvalitete života. U moru pristupa proučavanju kvalitete života specifično geografski doprinos nije lako razaznati, tj. nije lako odrediti u kojim bi aspektima proučavanja kvalitete života geografski pristup mogao biti najplodniji. Cilj je ovoga rada pojasniti odlike geografskoga pristupa u proučavanju kvalitete života kroz raspravu o nastanku i razvoju interesa za tu problematiku u okviru geografije te kroz prikaz teorijskih modela istraživanja.

Puni tekst članka je dostupan na portalu znanstvenih časopisa Hrčak.

 

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog