Citymaking - stvaranje grada

Suautorski članak Laure Šakaje o zagrebačkim kafićima

Dinko Skočir i Laura Šakaja napisali su članak Prostorni aspekti posjećenosti kafića u Zagrebu: dobne i spolne razlike.

Članak, koji je objavljen u časopisu Acta Geographica Croatica (43/44: 1, 2017), na primjeru zagrebačkih četvrti Donji Grad i Novi Zagreb  istražuje distribuciju zagrebačkih kafića i dobno-spolnu strukturu njihovih posjetitelja.

Sažetak članka:

Propitujući fenomen kafića s gledišta njihove lokacije, ovaj se rad nastavlja na istraživanja čiji je cilj razumijevanje uzroka prostorne distribucije ugostiteljskih objekata. Istražujući dobnu i spolnu strukturu posjetitelja gradskih kafića, rad se uključuje u korpus analiza usmjerenih na razumijevanje dobne i rodne određenosti prostornih urbanih praksi. Članak se temelji na istraživanju provedenom 2017. g. kojim su obuhvaćena 224 kafića Donjega grada i Novoga Zagreba, a koriste se i neobjavljeni podaci ranije (2007. g.) provedenog istraživanja kafića. Od metoda upotrijebljeni su intervjui, kartiranje, promatranje, anketiranje. Istraživanje je pokazalo da je posjećenost zagrebačkih kafića prostorno diferencirana. Socio-prostorna dihotomija centar/periferija, prisutna u Zagrebu, odražava se kako na prostornoj distribuciji kafića tako i na dobno-spolnoj strukturi posjetitelja. Donji grad ima veću prostornu gustoću kafića od Novoga Zagreba, a kafići na centralnim lokacijama grada posjećeniji su od onih perifernijih. Pritom se veći broj posjetitelja donjogradskih kafića može povezati s činjenicom da su u njima u većoj mjeri prisutne osobe mlađe dobne skupine koje slobodno vrijeme očito radije provode u centru grada nego u njegovim perifernijim dijelovima. Istraživanje je pokazalo i relativno veću zastupljenost žena među posjetiteljima centralno lociranih i skupljih kafića, a muškaraca u jeftinijim kafićima na perifernijim lokacijama. Provedeni intervjui sugeriraju zaključak da se rodna diferenciranost u odabiru lokacija kafića može povezati s drugim rodno označenim fenomenima, u prvome redu s težnjom žena za većom vidljivošću i sigurnošću, koju pak pružaju centralno locirani, dobro posjećeni, otvoreni prostori.

Pristup Prostorni aspekti posjećenosti kafića u Zagrebu

 

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog