Citymaking - stvaranje grada

Suautorski članak Laure Šakaje u zborniku The Political Life of Urban Streetscapes: Naming, Politics, and Place

Izašao je rad „The spatial codification of values in Zagreb’s city-text” koji je članica projekta Laura Šakaja napisala u koautorstvu s Jelenom Stanić. Objavljen je kao poglavlje u knjizi The Political Life of Urban Streetscapes: Naming, Politics, and Place.  izdavačke kuće Routledge. Zbornik su uredili Reuben Rose-Redwood, Derek Alderman i Maoz Azaryahu. U skraćenoj i prerađenoj verziji  ranije objavljenoga članka (Cultural geographies, 2011, 18/4) autorice se osvrću na promjene naziva ulica i spomeničke infrastukture u Zagrebu. Ulično nazivlje i spomenici tumače se u semiotičkom ključu – kao elemenie dinamične strukture prostorno-simboličkoga krajolika grada.

Tekst poglavlja je djelomično dostupan na web stranici Amazon.

 

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog