Citymaking - stvaranje grada

Tekst Valentine Gulin Zrnić o novozagrebačkim otvorenim prostorima

Tekst Valentine Gulin Zrnić i Dubravke Vranić pod nazivom ‘Praznine’  Novog Zagreba: sukob modernističkog urbanističkog naslijeđa i suvremenih prostornih praksi objavljen je u zborniku sa znanstvenog skupa  Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa. Zbornik radova, ur. M. Obad Šćitaroci, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu-Arhitektonski fakultet, 2015.

U tekstu se problematiziraju novozagrebački otvoreni i zeleni prostori koji su kao „prazni“ (neizgrađeni) prostori najugroženiji element modernističkog naslijeđa Novog Zagreba. Rad se usredotočuje na urbanističku i planersku praksu u protekla dva desetljeća u cilju osvjetljavanja isprepletanja različitih čimbenika koji utječu na degradaciju javnih prostora u Novom Zagrebu. Najznačajniji čimbenici su promjene vlasništva (denacionalizacija, privatizacija), nove parcelacije zemljišta, zakonodavstvo vezano uz izgradnju, birokratski urbanizam i priroda generalnog urbanističkog plana (posebice definiranje i tretiranje zona „mješovite namjene“). Predstavljeno je nekoliko primjera izgradnje koji otkrivaju složene odnose navedenih čimbenika, ali i koji narušavaju urbani identitet i kvalitetu života u Novom Zagrebu koji su definirani modernističkim urbanističkim principima. Uvodi se pojam „nematerijalnog prostornog naslijeđa“ kako bi se istaknula važnost vrednovanja i zaštite izvornih urbanističkih ideja i prostornih koncepata na kojima je oblikovan određeni gradski krajolik.

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog