Citymaking - stvaranje grada

Teme projekta “Stvaranje grada” u studiju etnologije i kulturne antropologije: diplomski rad Ive Grubiša

Teme kojima se bave istraživačice na projektu obrađuju se i u sveučilišnoj nastavi. Tako je 31. kolovoza 2016. godine studentica Iva Grubiša obranila svoj diplomski rad pod naslovom „Integracija migranata u prostor grada – studija slučaja kulinarsko jezičnog kolektiva Okus doma“, izrađen pod mentorstvom Nevene Škrbić Alempijević i Jane Šarinić.

 

Sažetak: Rad donosi etnološki i kulturnoantropološki te sociološki pogled na mogućnosti za integraciju migranata u Zagrebu, analizirajući primjer kolektiva Okus doma. Oslanjajući se na metode kvalitativnog istraživanja – promatranje sa sudjelovanjem i dubinske intervjue, autorica polazi od pitanja: ostvaruje li se i na koje načine kroz djelovanje i aktivnosti kolektiva Okus doma integracija migranata, uzevši kao primjer grad Zagreb? Migrantima se prilazi kao aktivnim društvenim akterima koji sudjeluju u procesu kontinuiranog stvaranja grada, unoseći u njega, putem kulinarstva, elemente svojih kulturnih identiteta. Rad je podijeljen u dvije cjeline; prvu u kojoj se razmatra na koje načine članovi Kolektiva upisuju svoja iskustva u prostor i život grada, te u kakvom odnosu stoji angažman u kolektivu s jedne strane te iskustva grada s druge; i drugu kroz koju se analizira uloga hrane u radu Okusa doma i životima njegovih članova.

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog