Citymaking - stvaranje grada

Tihana Rubić izlagala na konferenciji “Social Inequalities, Exclusion and Age-Discrimination”

Tihana Rubić sudjelovala je na međunarodnoj interdisciplinarnoj znanstvenoj konferenciji “Social Inequalities, Exclusion and Age-Discrimination”, Sveučilište Kalifornija, Berkeley, SAD, 3.-4. 11. 2017. u organizaciji strukovnog udruženja i akademske mreže Aging & Society.

Tihana Rubić održala je prezentaciju, uz poster o tezama, rezultatima istraživanja i istraživačkim pitanjima, pod naslovom “”You Should Grow Old Activelly”. Practices, Representations, and Discourses of Active Aging in Contemporary Croatian Society”. Predstavljanje je uključivalo temeljna istraživačka projektna pitanja i polazišta, kao i koncepte politika prostora i politika razlike, te rezultate kvalitativnog istraživanja usmjerenog na prakse i naracije (o) starenja u gradu Zagrebu, iz emske i etske pozicije. Problematizirani su dijelovi grada u pogledu infrastrukturnih sadržaja te vizualne prezentacije starih osoba u javnom prostoru grada (napose kroz oglašavanje institucijskoga smještaja za stare osobe, na reklamnim panoima).

Program

 

 

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog