Citymaking - stvaranje grada

Tihana Rubić održala predavanje u Beogradu na temu grada i nezaposlenosti

Tihana Rubić održala je pozvano izlaganje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod naslovom „Gospođa odgovorna i pouzdana traži honoraran posao…: Rodne i generacijske kategorije na hrvatskom tranzicijskom tržištu rada“ u organizaciji platforme Antropološka agora Instituta za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Predavanje je bilo namjenjeno za studente, nastavnike i širu javnost. Izlaganje je moderirala prof. dr. sc. Ildiko Erdei s kojom je bio upriličen i razgovor o tekućim projektima i pristupima istraživanju tržišta rada i tranzicijskih procesa. Nezaposlenost i neformalna ekonomija su u prvom dijelu izlaganja bili teorijsko-metodološki konceptualizirani, a potom sagledani kroz empirijski materijal o iskustvu i naracijama urbanog socioekonomskoga života (formalno nezaposlenih) pojedinaca i zajednica u (post)socijalističkoj/tranzicijskoj Hrvatskoj.

Potvrda Beograd Tihana Rubic izlaganje

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog