Citymaking - stvaranje grada

Tihana Rubić sudjelovala na okruglom stolu o Pučkom otvorenom učilištu

Tihana Rubić je zajedno s prod.dr.sc. Jasnom Galjer i doc.dr.sc. Sanjom Lončar (Filozofski fakulet) održala izlaganje na Okruglom stolu “110 godina obrazovanja odraslih u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb”, 27. 11. 2017.

U Pučkom otvorenom učilištu Zagreb, u suradnji s Hrvatskim andragoškim društvom, održano je pozvano izlaganje pod naslovom “Društvena uloga RANS-a od 1960-ih do danas” u okviru okrugloga stola organiziranog povodom 110 godina od utemeljenja pučkih sveučilišnih predavanja. Izlaganjem je problematizirana društvena uloga nekadašnjeg Radničkog narodnog sveučilišta „Moša Pijade“, danas Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, u gradu Zagrebu. Govorilo se o kompleksnosti arhitektonske, urbanističke i društvene uloge ove ustanove te o mijenama u valorizaciji ustanove u gradskom, nacionalnom i međunarodnom kontekstu. Na okruglom stolu predstavljeni su razni segmenti djelovanja ustanove, ali i bogata praksa raznih institucionalnih okvira za obrazovanje odraslih osoba u gradu Zagrebu, s problematizacijom ujedno i samoga grada kao (sve)učilišnog grada – je li kao takav prepoznat kod stanovnika grada, posjetitelja grada te gradskih tijela upravljanja?

Izlaganja s okruglog stola dorađena su i u pripremi su za objavljivanje u časopisu Andragoški glasnik.

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog