Citymaking - stvaranje grada

Valentina Gulin Zrnić i Tihana Rubić objavile članak o urbanom vrtlarenju u Zagrebu

Valentina Gulin Zrnić i Tihana Rubić objavile su članak na engleskom jeziku o urbanom vrtlarenju u znanstvenom časopisu Narodna umjetnost vol. 55, br.1, 2018.

City-making through Urban Gardening: Public Space and Civic Engagement in Zagreb

This paper focuses on four examples of Zagreb urban gardening communities: their actors, their structures, and the aims of the established gardens. The article begins by introducing the practice and perception of the illegal (“wild”) gardens that have existed in Zagreb on vacant and derelict plots for decades. A discussion of the changing contexts of urban gardening within the last few years follows. Further ethnographic examples of new, alternative, and hybrid gardens indicate the variety of organizational methods and actors involved, types of communality and solidarity, and the negotiation and debate regarding discursive, structural, and governance issues. The analysis aims to examine the heterogeneity of gardening communities in Zagreb and to illuminate the dynamics (changes and modifications) of various relationships that are constituent to the phenomenon. The article concludes by considering the politics of space, particularly the transformation of urban public spaces, and the potential of gardening initiatives in the sphere of contemporary urban governance strategies.

Članak

Sažetak na hrvatskom:

STVARANJE GRADA KROZ URBANO VRTLARENJE: JAVNI PROSTOR I CIVILNI ANGAŽMAN U ZAGREBU
Rad donosi četiri primjera vrtlarskih praksi u Zagrebu, s fokusom na njihove aktere, strukturu i ciljeve u okviru raznih tipova vrtova. U radu se predstavljaju prakse i percepcije bespravnih (“divljih”) vrtova koji su desetljećima postojali u tkivu grada. Potom se opisuje i analizira promjena konteksta urbanog vrtlarenja u posljednjih nekoliko godina. Ocrtavaju  se i obrazlažu etnografski primjeri novih, alternativnih i hibridnih vrtova, s ukazivanjem na raznolikost načina organiziranja te uključenih aktera, oblika zajedništva i solidarnosti, kao i pregovaranja te rasprava o diskurzivnim, strukturalnim i upravljačkim pitanjima. Radom se nastoji propitati heterogenost vrtlarskih zajednica i osvijetliti dinamika (razvoj i modifi kacije) različitih odnosa unutar vrtova. U zaključnom dijelu rada razmatraju se politike prostora, transformacije urbanih javnih prostora i potencijali vrtlarskih inicijativa u sferi suvremene politike i strategija upravljanja gradom.

Ključne riječi: urbano vrtlarenje, tranzicijski pokret, politike javnih prostora, izgradnja
zajednice, postsocijalistički grad, Zagreb

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog