Citymaking - stvaranje grada

Valentina Gulin Zrnić sudjelovala na konferenciji “Heritage Urbanism”

Valentina Gulin Zrnić sudjelovala je na Međunarodnom znanstvenom skupu Cultural heritage – Possibilities for Spatial and Economic Development /  Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa koji se održao u Zagrebu, 22. i 23. listopada 2015.  Rad koji je pripremila u suautorstvu s arhitekticom Dubravkom Vranić nosi naslov “Praznine Novog Zagreba: sukob modernističkog urbanističkog nasljeđa i suvremenih prostornih praksi“.

Članak objavljen u Zborniku radova sa međunarodnog znanstvenog skupa Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa, Zagreb, 2015.

Gulin i Vranic, Prazinine Novog Zagreb, 2015

Praznine” Novog Zagreba: sukob modernističkog urbanističkog nasljeđa i suvremenih prostornih praksi (sažetak)

U tekstu se problematiziraju novozagrebački otvoreni i zeleni prostori koji su kao „prazni“ (neizgrađeni) prostori najugroženiji element modernističkog naslijeđa Novog Zagreba. Rad se usredotočuje na urbanističku i planersku praksu u protekla dva desetljeća u cilju osvjetljavanja isprepletanja različitih čimbenika koji utječu na degradaciju javnih prostora u Novom Zagrebu. Najznačajniji čimbenici su promjene vlasništva (denacionalizacija, privatizacija), nove parcelacije zemljišta, zakonodavstvo vezano uz izgradnju, birokratski urbanizam i priroda generalnog urbanističkog plana (posebice definiranje i tretiranje zona „mješovite namjene“). Predstavit će se nekoliko primjera izgradnje koji otkrivaju složene odnose navedenih čimbenika, ali i koji narušavaju urbani identitet i kvalitetu života u Novom Zagrebu koji su definirani modernističkim urbanističkim principima. Uvodi se pojam „nematerijalnog prostornog naslijeđa“ kako bi se istaknula važnost vrjednovanja i zaštite izvornih urbanističkih ideja i prostornih koncepata na kojima je oblikovan određeni gradski krajolik.

 

Program konferencije

Sažeci

Priopćenja

 

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog