Citymaking - stvaranje grada

Objavljen zbornik “Mjesto izvedbe i stvaranje grada”

U prosincu 2016. godine objavljen je zbornik Mjesto izvedbe i stvaranje grada kojega urednički potpisuju Valentina Gulin Zrnić, Nevena Škrbić Alempijević i Jospi Zanki, a izdavači su Hrvatsko društvo likovnih umjetnika i Institut za etnologiju i folkloristiku.

Tema zbornika je redefiniranje javnih prostora i stvaranje grada kroz umjetničke intervnecije. Zbornik se oslanja na istoimenu znanstvenu konferenciju održanu u travnju 2016. godine te na umjetničke intervecije u gradu Zagrebu koje su u sklopu projekta izvedene u ožujku 2016. godine (umjetnici OKO, Martina Mezak, Duje Medić, Ida Blažičko i Marko Perković). Projekt je propitivao sinergiju znanstvenog – kulturnoantropološkog – rada i umjetničkog rada, a veliki naglasak u projektu bio je na uključivanju studenata u istraživanje umjetničkih izvedbi što je rezultiralo i objavljivanjem njihovih mentoriranih tekstova u zborniku. U okviru projekta organizirana je i šetalačka tura po lokacijama intervencija u gradu Zagrebu, održana na Dan europske kreativnosti, 21. ožujka 2016. godine.

 

Sadržaj:

Josip Zanki: Projekt CreArt, iskustva Hrvatskog društva likovnih umjetnika

Jasna Čapo: O projektu Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet

Nevena Škrbić Alempijević: Etnološki i kulturnoantropološki pogled na stvaranje grada umjetničkim izvedbama

Sanja Potkonjak: Umjetnička transformacija postindustrijskog (g)rada: studija slučaja Sisak

Andrej Mirčev: Prostorne prakse između arheologije, ideologije i arhiva (Skica za kritičko-dijalektičku kartografiju)

Suzana Marjanić: Tragom novinskog članka o demokratizaciji u umjetnosti: Proljeće u Novom Zagrebu, Kugla glumište i Gotovčeva zvučna akcija

Gordana Vnuk: Kazalište i javni prostori grada

Kirsti Mathiesen Hjemdahl: Innovation and Reinventing by Artistic Practice: Upcycling, Performing, and Curating

Jozefina Ćurković: OKO Studentskog centra: javni prostor kao poligon za umjetničko ispisivanje osobne povijesti

Katija Crnčević: Aitherios u Oktogonu: dinamična instalacija u interakciji s javnim prostorom

Klara Tončić: (I)zazivanje izvanrednog stanja: performansi Marka Pašalića u javnim prostorima grada

Ena Grabar: Na Trgu Europe – autić: umjetnička intervnecija između prijepora i humora

Tomislav Augustinčić: Laughing Butterflies: od smijeha do društvene kritike i očuđenja

Nevena Škrbić Alempijević i Valentina Gulin Zrnić: Citymaking and Performance: Artistic Intervnetions in Zagreb Public Spaces

 

Iz recenzije:

Zbornik Mjesto izvedbe i stvaranje grada rezultat je istoimenog projekta osmišljenog i provedenog ove godine u suradnji Hrvatskog društva likovnih umjetnika i Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odnosno znanstvenog projekta pod vodstvom Jasne Čapo Žmegač. Koncipiran prema modelu međusektorske suradnje, u kojoj kulturna i znanstvena djelatnost udružuju svoje specifične kompetencije u istaživanju određene problematike, u ovom slučaju uloge koju umjetnost ima ili može imati u društvenoj proizvodnji javnog prostora, projekt je imao i dvostruki ishod – rezultirao je produkcijom novih umjetničkih radova i znanstvenim istaživanjem koje se posredno ili neposredno na njih odnosi. (…)

Sabirući teorijska i povijesna istraživanja te analize pojedinačnih slučajeva umjetničke intervencije u javni prostor, zbornik radova Mjesto izvedbe i stvaranje grada jedinstvena je publikacija unutar hrvatske akademske zajednice koja obrađuje interdisciplinarnu temu odnosa umjetnosti i javnog prostora. U istraživanju i promišljanju te teme od iznimne je važnosti upravo etnološka odnosno kulturnoantropološka perspektiva. Ujedinjujući inovativna teorijska polazišta s empirijskom znanstvenom metodologijom, ona nužno korigira likovno-kritičku identifikaciju umjetničkih fenomena, a tumačeći složenost društvenih relacija koje umjetnička djelatnost podrazumijeva, promišljanje o umjetničkim fenomenima vraća u konkretan sociokulturni kontekst.

Dr.sc.Ivana Mance

 

 

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog