Citymaking - stvaranje grada

Znanstveno-stručni skup: “Estetizacija i rehumanizacija javnih prostora: umjetnost kao terapija”

U okviru suradnje projekta “Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet”, Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju (FFZG) te projekta CreArt (Hrvatsko društvo likovnih umjetnika) održan je znanstveno-stručni skup

Estetizacija i rehumanizacija javnog prostora: umjetnost kao terapija
21. ožujka 2017. , KLUB HDLU, Trg žrtava fašizma 16

Katalog Estetizacija i rehumanizacija javnog prostora

Na skupu su Nevena Škrbić Alempijević i Valwentina Gulin Zrnić izložile predavanje “O istraživanju javnog prostora i suradnji s HDLU u okviru projekta Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet”.

 

Raspored izlaganja
UVODNO O PROJEKTIMA (11.00-11.40)

dr. sc. Josip Zanki, predsjednik HDLU
Uvodno o EU projektu CreArt

Melinda Šefčić, autorica projekta
Uvodno o projektu “Estetizacija i rehumanizacija javnog prostora: primjer umjetničke intervencije u bolničkom okružju”

dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević (FFZG) i dr. sc. Valentina Gulin Zrnić (IEF)
O istraživanju javnog prostora i suradnji s HDLU u okviru projekta “Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet”

Mirna Vrček, koordinatorica projekta u KBC Zagreb
Umjetnost u službi zdravlja – bolnica kao galerija

PREDSTAVLJANJE UMJETNIČKIH INTERVENCIJA I ISTRAŽIVAČKIH RADOVA (11.40-13.40)

Ana Ratković, Tia Glavočić: „Brezik”

Damir Sobota, Dinko Duančić: „040217“

Sanja Stojković, Ana Antolković: „Never lose sight of what you cannot see“

Stipan Tadić, Sara Mikelić: „Ponedjeljak“

Tomislav Buntak, Maša Borović: „Unutarnji zvuk“

Melinda Šefčić, Marijana Paula Ferenčić: „Family matters“

STANKA (13.40-14.10)

IZLAGANJA NA TEMU UMJETNOSTI KAO TERAPIJE (14.10-15.30)

Prim. dr. Vlasta Štalekar, KBC Zagreb, Klinika za psihijatriju:
Psihoterapija umjetnošću

Filip Đerke, student Medicinskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu:
Kako mozak vidi?

dr. sc. Hana Brborović, dr. med. i Bojan Mucko, multimedijalni umjetnik:
Projekt „Lijepa bolnica Goljak“

Izv. prof. Ana Borovečki, dr. med., Škola narodnog zdravlja“A. Štampar“, Medicinski
fakultet, Sveučilište u Zagrebu:
Predmet „Elementi naracije o medicini i u medicini“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu

ZAVRŠNA RASPRAVA (15.30-16.00)

 

Projekt Estetizacija i rehumanizacija javnog prostora: primjer umjetničke intervencije u bolničkom okružju je multidisciplinarni projekt koji je osmislila umjetnica Melinda Šefčić, a izveden je u okviru EU projekta CreArt 2017. godine u partnerstvu Hrvatskog društva likovnih umjetnika, Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za etnologiju i folkloristiku (u okviru projekta Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet koji financira Hrvatska zaklada za znanost) te Kliničkog bolničkog centra Zagreb na lokaciji Rebro.

Cilj projekta bio je propitati mogućnosti revitalizacije, estetizacije i rehumanizacije bolničkog prostora kakvog poznajemo interveniranjem u prostor umjetničkim oslikavanjem. Realizacijom projekta želi se potaknuti društveno osvješćivanje prepoznavanja i prihvaćanja umjetnosti kao sastavnog dijela svakodnevice. Nadalje, projektom se nastojalo senzibilizirati određene skupine (pacijente, posjetitelje te medicinsko osoblje) za kreativne vidove izražavanja te ponuditi umjetnost u bolničkim prostorima kao mogućnost pozitivne distrakcije, bržeg i lakšeg oporavka te okrilje poticajnije radne okoline.

Umjetnici koji su doprinijeli realizaciji i izvedbi ovog projekta su renomirani hrvatski akademski umjetnici, koji svojim radom aktivno djeluju te doprinose obogaćivanju javnog prostora. Tomislav Buntak, Ana Ratković, Damir Sobota, Sanja Stojković, Melinda Šefčić  i Stipan Tadić su svojim radom intervenirali oslikavanjem zidova na šest lokacija unutar bolničkog prostora: u sobi za otpust bolesnika u transportu Hitne pomoći kod ulaza u glavnu zgradu na Rebru; u čekaonici Poliklinike Klinike za onkologiju u Zelenoj zgradi; kod ulaza u Polikliniku Klinike za očne bolesti u Zelenoj zgradi; tihe komore u dvjema kabinama na Audiologiji Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata u Zelenoj zgradi; predvorje u zgradi Poliklinike u Bijeloj zgradi te hodniku kod ulaza u Polikliniku Klinike za pedijatriju u Zelenoj zgradi.

Studenti diplomskog i poslijediplomskog studija Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu pratili su cjelokupni proces izrade umjetničkog djela pri čemu su vodili etnografske zapise s terena te dokumentirali utjecaj rada na okolinu u kojoj nastaje. Sudjelovali su: Ana Antolković, Maša Borović, Dinko Duančić, Marijana Paula Ferenčić, Tia Glavočić i Sara Mikelić pod mentorskim vodstvom i koordinacijom dr. sc. Nevene Škrbić Alempijević, dr. sc. Valentine Gulin Zrnić i dr. sc. Jasne Čapo Žmegač.

Cjelokupni rezultati projekta bit će predstavljeni na znanstveno-stručnom skupu i izložbi Estetizacija i rehumanizacija javnog prostora: umjetnost kao terapija u Domu HDLU-a (Meštrovićev paviljon, Trg žrtava fašizma 16) povodom obilježavanja Europskog dana kreativnosti, 21. ožujka 2017. godine, otvorenom za svu zainteresiranu javnost, uz prošireni program izlaganja na temu umjetnosti u svrhu zdravlja.

Projektom Estetizacija i rehumanizacija javnog prostora: primjer umjetničke intervencije u bolničkom okružju istraživale su se mogućnosti i načini društvenog osvješćivanja i senzibiliziranja u smislu prepoznavanja važnosti i potrebitosti umjetnosti u zdravstvenim institucijama. Istaknula se potreba za umjetničkim intervencijama, koja doprinosi sveopćem boljitku te pozitivnoj distrakciji pacijenata, posjetitelja i zaposlenika, koji kroz dinamiku boja i linija, slika i emocija, doživljaja i razmišljanja nadvladavaju negativne asocijacije bolničkog konteksta i oblikuju ga i usmjeravaju ka optimizmu, zdravlju,novoprobuđenoj nadi i životu. Oplemenjivanje bolničkih prostora umjetničkim kreacijama predstavlja snažan potencijal za sukreiranje otvorenijeg društva, tolerancije i razumijevanja.

Marijana Paula Ferenčić i Melinda Šefčić

PROGRAM IZLAGANJA na znanstveno-stručnom skupu

KRATKE BIOGRAFIJE UMJETNIKA

UVODNO O UMJETNOSTI U SVRHU TERAPIJE

POZIV NA PRESS KONFERENCIJU

 • Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost

  hrzz.hr
 • Ustanova nositelj projekta: Institut za etnologiju i folkloristiku

  ief.hr
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju

  ffzg.unizg.hr/etno
 • Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

  pmf.unizg.hr/geog